IFDMO Angitia Katowice Business Service Galop IFDMO Angitia Katowice Business Service Galop IFDMO Angitia Katowice Business Service Galop

Kursy i Warsztaty

 

17-22.03.2016r., AWF Katowice

09:00-17:00

Piotr Kostrzębski/Weronika Wróblewska
Kurs FDM Intensywny 6-dniowy

 
09:00-17:00

Michał Szymański/Robert Faryj
Kurs FDM Intensywny 6-dniowy

 

22.03.2016r., AWF Katowice

12:00-17:00

Patrick Pfeifer

"Integracja somatyczno-wisceralna"

"Somato-viszerale Integration"

 
09:00-17:00

Raimond Igel

"Terapia powięziowa wsparta narzędziami"

"Geräteunterstützte Faszientherapie"

 
09:00-17:00

Andreas Haas

"Powięzi wisceralne - wisceralno powięziowe łańcuchy funkcjonalne oraz ich powiązania z narządem ruchu"

"Viszerale Faszien – viszerofasziale Funktionsketten und die Beziehungen zum Bewegungsapparat"

 
09:00-17:00

Andry Vleeming

"Ból w obręczy miednicy i jego powiązania kliniczne"

"Pelvic girdle pain and its clinical relations"

 

24.03.2016r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

09:00

Rejestracja

9:40-11:40

Uwe v. Renteln

"Strategie odżywiania w sporcie wyczynowym - od metabolizmu tłuszczy po regenarecję"

"Ernährungsstrategien im Hochleistungssport - vom Fettstoffwechseltraining bis zur Regeneration"

 

K.-R. Herrmann

"Faszinierende Faszien und Kiefergelenkorthopädie, die anatomische Logik für eine zahnärztlich - osteopathische Kooperation"

"Fascynujaca powięź i ortodoncja, anatomiczna logika łącząca środowisko dentystyczno-ortopedyczne"

 

Robert Schleip

"Powięź jako narząd zmysłu"

"Fascia as a sensory organ"

 

 

Sabine Bleuel

"FDM i medical flossing - teoria/FDM w praktyce z wykorzystaniem terapi narzędziowej: Fazer, medical flossing und FasciaReleaZer"

 

 

11:40-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:40

Uwe v. Renteln

"Strategie odżywiania w sporcie wyczynowym - od metabolizmu tłuszczy po regenarecję"

"Ernährungsstrategien im Hochleistungssport - vom Fettstoffwechseltraining bis zur Regeneration"

 

K.-R. Herrmann

"Faszinierende Faszien und Kiefergelenkorthopädie, die anatomische Logik für eine zahnärztlich - osteopathische Kooperation"

"Fascynujaca powięź i ortodoncja, anatomiczna logika łącząca środowisko dentystyczno-ortopedyczne"

 

Robert Schleip

"Powięź jako narząd zmysłu"

"Fascia as a sensory organ"

 

 

Sabine Bleuel

 

"FDM i medical flossing - teoria/FDM w praktyce z wykorzystaniem terapi narzędziowej: Fazer, medical flossing und FasciaReleaZer"

 

 

 

 

12:40-14:00

 

Uwe v. Renteln

"Strategie odżywiania w sporcie wyczynowym - od metabolizmu tłuszczy po regenarecję"

"Ernährungsstrategien im Hochleistungssport - vom Fettstoffwechseltraining bis zur Regeneration" (do 13:40)

 
 

Robert Schleip

"Powięź jako narząd zmysłu"

"Fascia as a sensory organ"

 
 

14:00-15:00

Lunch

 

15:00-16:20

  

Robert Schleip

"Powięź jako narząd zmysłu"

"Fascia as a sensory organ"
 

16:20-16:40

Przerwa kawowa

 

16:40-17:40

 


Robert Schleip

"Powięź jako narząd zmysłu"

"Fascia as a sensory organ"
 
 

 

Wszystkie warsztaty i wykłady prowadzone przez zagranicznych Wykładowców będą tłumaczone na język polski.

 

Współorganizatorem International FDM Congress 2016 oraz Konferencji Warsztatowo-Szkoleniowej IFDMC 2016 jest AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Piotr Kostrzębski / Weronika Wróblewska
Kurs FDM Intensywny 6-dniowy


FASCIAL DISTORTION MODEL (FDM)

 

Jest to szkolenie dla lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów oraz masażystów, zawierające 60 godzin teorii i praktyki z zakresu sześciu dystorsji układu powięziowego, które są głównym czynnikiem powodującym zaburzenia funkcji narządu ruchu.

 

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:


• Historia i powstanie FDM
• Anatomia i funkcje struktur powięziowych
• Teoria 6 dystorsji powięziowych
• Wzorce dystorsji, diagnostyka mowy ciała
• Palpacja napięć tkankowych i rozluźnianie patologicznych wzorców
• Praktyczne leczenie kończyny górnej
• Jednostki chorobowe: zamrożony bark, zespół bolesnego barku, impingment, łokieć tenisisty, zespół odruchowej dystrofii współczulnej, i wiele innych
• Omówienie najczęstszych błędów terapeutycznych
• Patologiczne zmiany układu powięziowego
• Leczenie kończyny dolnej i złego ustawienia miednicy
• Jednostki chorobowe: skrzywienie miednicy, syndrom mięśnia gruszkowatego, dolegliwości dotyczące nerwu kulszowego, zwichnięcia, kolano skoczka i wiele innych
• Leczenie kręgosłupa i szczęki
• Wprowadzenie w powięziowe leczenie brzucha
• Jednostki chorobowe: dolegliwości odcinka szyjnego, lumbago, zablokowanie kręgosłupa, zaburzenia stawu skroniowo żuchwowego i wiele innych.
Fascial Distortion Model to metoda diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo – szkieletowych opracowana w latach 90-tych XX wieku przez dr Stephena Philipa Typaldos’a w USA. FDM, czyli model odkształcenia powięzi stosowany jest z powodzeniem w leczeniu takich urazów jak: naciągnięcia mięśni, zwichnięcie kostki, skręcenia kolana, urazy sportowe, bóle krzyża i wiele innych.

 

Lekarze ufają diagnostyce obrazowej, osteopaci doszukują się zaburzeń w odległych regionach ciała a fizjoterapeuci i masażyści, choć pracują zazwyczaj z właściwą strukturą / tkanką, niestety nadal zbyt często używają niewłaściwych technik terapeutycznych. To wszystko zmienia się, dzięki umiejętnością posiadanym przez terapeutę pracującego metodą FDM. Czytanie mowy ciała i opis bólu pacjenta, pozwala postawić właściwą diagnozę i przeprowadzić skuteczną terapię. Prawdziwa sztuka pracy metodą FDM nie ukrywa się za
skomplikowanymi chwytami i technikami a za umiejętnością słuchania i obserwowania pacjenta. Zaburzenia czynnościowe powięzi mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania narządu ruchu i odgrywają istotną rolę w procesie jego leczenia. Metoda ta opiera się na założeniu, że dystorsje powięziowe są głównym czynnikiem powodującym zaburzenia funkcji narządu ruchu. Wyróżnia się sześć rodzajów dystorsji, z których każdy posiada charakterystyczne objawy i symptomy bólowe, co jest kluczowe dla postawienia diagnozy. FDM ze względu na swój holistyczny charakter jest metodą maksymalizującą efektywność pracy terapeuty i daje doskonałe rezultaty.

 

 

Michał Szymański/Robert Faryj
Kurs FDM Intensywny 6-dniowy

 


FASCIAL DISTORTION MODEL (FDM)

 

 

Jest to szkolenie dla lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów oraz masażystów, zawierające 60 godzin teorii i praktyki z zakresu sześciu dystorsji układu powięziowego, które są głównym czynnikiem powodującym zaburzenia funkcji narządu ruchu.

 

 

 

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

 


• Historia i powstanie FDM
• Anatomia i funkcje struktur powięziowych
• Teoria 6 dystorsji powięziowych
• Wzorce dystorsji, diagnostyka mowy ciała
• Palpacja napięć tkankowych i rozluźnianie patologicznych wzorców
• Praktyczne leczenie kończyny górnej
• Jednostki chorobowe: zamrożony bark, zespół bolesnego barku, impingment, łokieć tenisisty, zespół odruchowej dystrofii współczulnej, i wiele innych
• Omówienie najczęstszych błędów terapeutycznych
• Patologiczne zmiany układu powięziowego
• Leczenie kończyny dolnej i złego ustawienia miednicy
• Jednostki chorobowe: skrzywienie miednicy, syndrom mięśnia gruszkowatego, dolegliwości dotyczące nerwu kulszowego, zwichnięcia, kolano skoczka i wiele innych
• Leczenie kręgosłupa i szczęki
• Wprowadzenie w powięziowe leczenie brzucha
• Jednostki chorobowe: dolegliwości odcinka szyjnego, lumbago, zablokowanie kręgosłupa, zaburzenia stawu skroniowo żuchwowego i wiele innych.
Fascial Distortion Model to metoda diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo – szkieletowych opracowana w latach 90-tych XX wieku przez dr Stephena Philipa Typaldos’a w USA. FDM, czyli model odkształcenia powięzi stosowany jest z powodzeniem w leczeniu takich urazów jak: naciągnięcia mięśni, zwichnięcie kostki, skręcenia kolana, urazy sportowe, bóle krzyża i wiele innych.

 

 

 

Lekarze ufają diagnostyce obrazowej, osteopaci doszukują się zaburzeń w odległych regionach ciała a fizjoterapeuci i masażyści, choć pracują zazwyczaj z właściwą strukturą / tkanką, niestety nadal zbyt często używają niewłaściwych technik terapeutycznych. To wszystko zmienia się, dzięki umiejętnością posiadanym przez terapeutę pracującego metodą FDM. Czytanie mowy ciała i opis bólu pacjenta, pozwala postawić właściwą diagnozę i przeprowadzić skuteczną terapię. Prawdziwa sztuka pracy metodą FDM nie ukrywa się za
skomplikowanymi chwytami i technikami a za umiejętnością słuchania i obserwowania pacjenta. Zaburzenia czynnościowe powięzi mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania narządu ruchu i odgrywają istotną rolę w procesie jego leczenia. Metoda ta opiera się na założeniu, że dystorsje powięziowe są głównym czynnikiem powodującym zaburzenia funkcji narządu ruchu. Wyróżnia się sześć rodzajów dystorsji, z których każdy posiada charakterystyczne objawy i symptomy bólowe, co jest kluczowe dla postawienia diagnozy. FDM ze względu na swój holistyczny charakter jest metodą maksymalizującą efektywność pracy terapeuty i daje doskonałe rezultaty.

 

 

 

Patrick Pfeifer
„Integracja somatyczno-wisceralna”


Abstrakcyjnie: somatyczno-trzewiowa integracja

 

Całkiem w osteopatycznym sensie całościowego rozważania, spojrzenie kierowane jest nieuchronnie na tkankę łączną. Zgodnie z modelem podstawowej regulacji A. Pischingera, tkanka łączna reguluje utrzymanie i regenerację organów, jak i funkcje nerwów i naczyń, i jest miejscem obrony oraz zapalenia. Służy tym samym podstawowym funkcjom życiowym.
Embriologicznie mezoderma (mięśnie, kości, tkana łączna, układ krwionośny oraz układ limfatyczny) powstaje drugorzędnie i służy pośrednictwu między ektodermą a endodermą. Funkcja ta pozostaje zachowana do końca życia. Zaburzenia na poziomie struktur tkanki łącznej i fluidów oddziaływują ciągle na ograniczeniach funkcji ciemieniowych i na poziomie organów. Zawartością warsztatów jest embriologicznie inspirowana koncepcja myślenia oraz terapii, z następującymi tezami:

 

1. Ograniczenia mobilności aparatu ruchowego są dla ciała drugorzędne. Służy on organom, ponieważ muszą one funkcjonować dla przeżycia. Większość wszelkich nie traumatycznych mezodermalnych problemów traktowana jest w tym modelu myślenia jako kompensacja trzewiowych dysfunkcji.

 

2. Ograniczenia mobilności, przede wszystkim przez hipertoniczną muskulaturę, osłabione hipertoniczne mięśnie, strukturalnie powięziowe zmiany oraz hiperalgezja służą w tym systemie myślenia diagnostyce, aby wskazać na problemy połączonych organów w odniesieniu do segmentalnej anatomii. Przez leczenie organów często można zneutralizować takie zmiany ciemieniowe.

 

3. Neurowegetatywny system jest podstawowy i nadrzędny nad wszystkimi systemami. Zaburzenia związane z tkanką łączną manifestują się równolegle do zaburzeń neurowegetatywnych. Dzięki dużej reprezentacji neurowegetatywnej w tkance łącznej, trzewiowe, ciemieniowe oraz wegetatywne dysfunkcje można leczyć terapią technik tkanki łącznej. Podejmowana będzie próba uporządkowania w tym modelu myślenia powięziowych oraz zbliżonych metod leczenia i tym samym znalezienia logiki, zgodnie z którą długotrwałość różnorakich metod może zostać ulepszona.

 

Warsztaty będą przebiegać w 3 tematycznych częściach.
1. Systematyczne uwolnienie od sympatycznych i parasympatycznych części systemu nerwowego z pomocą strukturalnych technik. Tkanka łączna będzie ciągle przedstawiać strukturę przez którą przebiega leczenie.
2. Systematyczne badanie aparatu ruchowego dla diagnostyki oraz leczenia organicznych zmian. Zakończenie ciemieniowych zmian przez leczenie organowe jest drugorzędnym celem leczenia i służy kontroli sukcesu.
3. Własne ćwiczenia, które służą integracji uzyskanej wolności oraz wegetatywnemu balansowi.

Raymond Igel
„Terapia powięziowa wpsarta narzędziami”


Kurs terapii powięziowej z wykorzystaniem narzędzi „Fazer” firmy Artzt vitality®
Do niedawna jeszcze, tkanka mięśniowa (powięzi), zarówno w badaniach naukowych, jak również w diagnostyce i leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego, właściwie nie istniała. Powięź była postrzegana i definiowana jako element opakowania dla „prawdziwych“ struktur, takich jak: mięśnie, kości, narządy wewnętrzne, itd. Najnowsze badania naukowe sugerują jednak, że powięź może spełniać znacznie ważniejszą i bardziej aktywną rolę. Rodzi się pytanie: „Jakie znaczenie ma ten fakt dla wykonywanych terapii i jak można tę wiedzę wykorzystać w sporcie“. Kurs terapii powięziowej z wykorzystaniem narzędzi „Fazer“ firmy Artzt vitality® pozwala na wgląd teoretyczno - praktyczny w terapię narzędziową powięzi i w aktualną wiedzę o układzie powięziowym. W praktycznej części koncentruje się na zastosowaniu klinicznym narzędzi „Fazer“. Zaprezentowane zostaną różne techniki pracy narzędziowej w odniesieniu do możliwych dolegliwości i zaburzeń układu powięziowego.

 

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:
• fascynacja powięziowa - czym są powięzi i do czego je potrzebujemy
• powięź i biomechaniki
• powięź jako narządu zmysłu
• powięź i ból pleców
• powięź i ruch
• leczenie powięziowe - Praktyczne wprowadzenie do techniki i zastosowanie „od stóp do głowy"

Andreas Haas
„Powięzi wisceralne – wisceralno powięziowe łańcuchy funkcjonalne oraz ich powiązania z narządem ruchu”


Wszystkie narządy wewnętrzne (organy) ludzkiego ciała są ściśle powiązane z tkanką łączną (powięziami). Te połączenia są funkcjonalne automatycznie i obejmują obok znanych wiązadeł liczne mniej lub bardziej mocne i luźne połączenia powięziowe. Organy są podtrzymywane przez powięzi, odżywiane, unerwianie, odgraniczone od innych organów, trzymane w ruchomości, chronione przed zakażeniami i miedzy sobą w powiązaniu. Siatka powięzi stanowi podstawę zdrowia i nienagannego funkcjonowania. Najnowsze badania anatomiczne oraz eksperymenty histologiczne pokazują, że dla siatki powięzi leży u podstaw dokładnie zdefiniowany porządek i struktura. Ta struktura nadaje organom formę i podporę i wzmacnia je w jamach ciała przy jednocześnie niezbędnej mobilności. Te jamy brzuszne są tworzone przez struktury aparatu ruchowego, przez co powstaje ciasne - utworzone przez powięzi - fizjologicznie funkcjonalne połączenie pomiędzy organami i aparatem ruchowym.
Każdy organ wewnętrzny jest przymocowany do linii zamocowania do powłok ciała i jest stabilizowany przez powięziowe linie napinające do tak zwanych punktów mocowania w aparacie ruchowym. Te mocowania tworzą trójwymiarowa siatkę powięzi, w której organ wewnętrzny oraz segmenty ruchowe połączone są wektorami napinania i siły. Znajomość linii połączeń oraz specjalnych punktów leczenia umożliwiają wysoko skuteczne terapeutyczne dojście, aby poprawić długotrwałe zaopatrzenie, unerwienie i trofikę, oraz jednocześnie odciążyć aparat ruchowy. W czasie tych warsztatów będzie opisana i praktycznie wypracowywana podstawowa zasada mocowań organów jak i możliwości terapeutycznego dostępu.

Andry Vleeming
Kurs oparty na dowodach na podstawie elementów Anatomii Klinicznej, Biomechaniki i skutecznej Rehabilitacji.


Badania opierające się na dowodach pokazują, że u około 20-25% kobiet w ciąży występuje Ból Obręczy Biodrowej, 2% z nich staje się pacjentami przewlekle chorymi. Poza kobietami w ciąży, u kobiet ogólnie o wiele częściej (60-65%) występuje PGP w porównaniu z LBP (Low Back Pain – Ból Pleców w Odcinku Dolnym), w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy w przybliżeniu w większym stopniu cierpią z powodu LBP niż PGP. W roku 2008, zespół ekspertów opracował europejskie wytyczne dotyczące PGP (Vleeming A, Stuge, Albert
HA, Ostgaard HC, Sturesson B) i skonkludował, że PGP jest swoistą formą “najniższego” bólu pleców (“w najniższym odcinku”). Dane z badań nad PGP zostaną zaprezentowane, a 30 lat doświadczeń zostanie podanych w pigułce podczas tych jednodniowych warsztatów. Łącząc w sobie zarówno teoretyczną wiedzę kliniczną, jak i demonstracje praktyczne, warsztaty te mają na celu wyposażyć uczestników w lepszą wiedzę z zakresu diagnostyki, jak i leczenia PGP.

 

Główne cele:
1. Dostarczyć krytyczny wgląd w złożoną anatomię i funkcję obszaru miednicy.
2. Przedstawić model rozumowan.ia klinicznego, który analizuje mechanizm kryjacy się za dysfunkcjami obręczy biodrowej
3. Rozpowszechnić nowe dane na temat strategii rehabilitacyjnych w odniesieniu do bólu obręczy biodrowej.

 

Uwe v. Renteln
“Strategie odżywiania w sporcie wyczynowym – od metabolizmu tłuszczy po regenerację”


Te warsztaty w temacie treningu i zawodów są przewidziane dla wszystkich ambitnych sportowców, którzy chcieliby dzięki różnym strategiom odżywiania podnieść swoją wydajność. Czy to redukcja masy, odbudowa mięśni czy zwiększenie wytrzymałości odżywianie wpływa w dużej mierze na naszą sportową codzienność.

 

Nowe poznania w obszarze odżywiania umożliwiają jeszcze wyższą wydajność w trakcie treningu.

 

1. Wprowadzenie
• Odżywianie według typu przemiany materii

 

2. Problematyka insulinowa
• Procesy biochemiczne

 

3. Strategiczne wykorzystanie makroelementów
• Białka
• Węglowodany
• Tłuszcze
• Przyjmowanie płynów
• Bilans energetyczny

 

4. Strategiczne planowanie
• Podstawowe odżywanie oraz typ przemiany materii
• Redukcja wagi
• Odbudowa mięśni oraz siły
• Regeneracja

• Planowanie dzienne
• Wybór artykułów spożywczych

 

5. Odżywianie wysiłkowe
• Trening na spalanie tkanki tłuszczowej
• Superkompensacja
• Odżywianie przygotowujące do zawodów

 

K. R. Hermann
"Fascynujaca powięź i ortodoncja, anatomiczna logika łącząca środowisko dentystyczno-ortopedyczne"


1. Prezentacja terapii KGO - LOGIKA
2. Praktyczna demonstracja techniki pomiarowej EMG:
- EMG przy diagnostyce zaburzeń stawu skroniowo żuchwowego (CMD) jako instrument QM
- Dysfunkcje stawu skroniowo żuchwowego (CMD) – sterowanie terapią i
- Dysfunkcje stawu skroniowo żuchwowego (CMD) – dokumentacja skuteczności (QS)

Sabine Bleuel
“FDM w praktyce z wykorzystaniem terapii narzędziowej: Fazer, medical flossing und FasciaReleaZer”


W ramach warsztatów przedstawione zostaną podstawy modelu dystorsji powięzi i medical flossing, oraz praktykowane będą możliwości zastosowania według zasady FDM. Poza tym pracujemy z taśmami flossing oraz FasciaReleaZer, urządzeniem do masażu powięzi z głęboko działającą wibracją, zaprojektowane przez terapeutę bólu Christophera Gordona.

Robert Schleip
“Powięź jako narząd zmysłu”


Powięź jako narząd zmysłu. Wdrażanie nowych spostrzeżeń z badań nad tkanką łączną w praktyce leczenia mięśniowo-powięziowego. Ostatnie badania wskazują, że tkanka mięśniowa łączna (powięź) odgrywa bardziej aktywną rolę niż wcześniej zakładano. Obejmuje to zdolność do regulowania jej sztywności niezależnie od
koordynacji nerwowo-mięśniowej, rolę powięzi jako potencjalnego generatora bólu oraz jej roli jako naszego najbogatszego narządu zmysłu biorącego udział w propriocepcji.
Dr Robert Schleip, dyrektor Projektu Badań nad Powięziami na niemieckim Uniwersytecie w Ulm przeanalizuje niektóre najważniejsze spostrzeżenia z zakresu badań na temat powięzi i przedstawi praktyczne przełożenie na bezpośrednie zastosowanie technik mięśniowo-powięziowych. Część teoretyczna:

 

• Cztery rodzaje mechanoreceptorów powięzi: Golgiego--, Paciniego--, Ruffiniego--, oraz wolne zakończenianerwowe. Odnośnie każdego z nich: preferowana lokalizacja, wrażliwość mechaniczna i oczekiwana reakcja
fizjologiczna.
• Powięź jako narząd zmysłu: podstawa propriocepcji lub tzw. szósty zmysł.
• Ważna funkcja powierzchownej strefy działania sił ścinających w propriocepcji i nocycepcji.
• Powięź i interocepcja. Rola receptorów trzewnych i skórnych w tworzeniu obrazu ciała.
• Aktywna kurczliwość powięzi: miofibroblasty i ich funkcja w pasywnym spoczynkowym napięciu
mięśniowym. Związek między napięciem powięziowym a autonomicznym układem nerwowym.
• Plastyczność powięzi: właściwości lepko-sprężyste, tworzenie wiązań poprzecznych, zrosty powięzi oraz
nawodnienie matrycy dynamicznej.
• Powięź lędźwiowa: struktura i unerwienie. Nowe aspekty badań na temat bólu kręgosłupa. Praktyczne
zastosowania:
• Stymulacja receptorów Golgiego: zastosowanie do korekty protrakcji barku.
• Stymulacja receptorów Paciniego: zastosowanie do stawów międzykręgowych kręgosłupa i połączeń
żebrowo-kręgowych.
• Stymulacja receptorów Ruffiniego: zastosowanie do mięśnia czworobocznego grzbietu.
• Stymulacja wolnych zakończeń nerwowych: przykład manipulacji okostnej.
• Techniki powięziowe stosowane w leczeniu ostrego bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
• Technika „mother cat” dla powięzi karku.
• Włączenie aktywnych.