IFDMO Angitia Katowice Business Service Galop IFDMO Angitia Katowice Business Service Galop IFDMO Angitia Katowice Business Service Galop

Program

 

 

Dzień 1

 

 

23-03-2016 ŚRODA

 

 

08:00

 

 

Rejestracja

 

 

10:00

 

 

Oficjalne otwarcie Kongresu 2016

 

10:20

Dr. med. dent. K.- R. Herrmann, Praxis für Kiefergelenkorthopädie und Zahnheilkunde.

"Faszinierende Faszien und Kiefergelenkorthopädie, die anatomische Logik für eine zahnärztlich - osteopathische Kooperation"

"Fascynujaca powięź i ortodoncja, anatomiczna logika łącząca środowisko dentystyczno-ortopedyczne"

 
11:20

Dr. biol. hum., Dipl. Psych. Robert Schleip

"Powięź jako narząd zmysłu"

"Fascia as a sensory organ"

 

 

12:20

 

 

Przerwa kawowa

 

12:40

Dr Frank Römer - B.Sc. / Doctor of Osteopathy (ES), Physiotherapeut, Heilpraktiker und von der IFDMO autorisierter FDM-Instruktor

"C1 z perspektywy osteopatii" Czy są różnice statystyczne pomiędzy porodem naturalnym a cięciem cesarskim w odniesieniu do segmentu C1? Nowe strategie leczenia osteopatycznego noworodków z wykorzystaniem modelu FDM"

"From the osteopathic perspective of C1 is there a statistical difference beetwenn normal birth and caesarean operation in new born. New osteopathic treatment strategies of a new born via the Fascial Distorsion Model"

 

13:20

Elżbieta Maciejewska - Lekarz, Ortopedia i Rehabilitacja Medyczna
Michał Szymański - Doktorant AWF Warszawa, Mgr fizjoterapii, akredytowany przez IFDMO instruktor FDM oraz FDM Taping

"Zastosowanie diagnostyki USG w terapii powięziowej"

 

 

14:00

 

 

Lunch

 

15:00

Dr. med. Sabine Bleuel - Fachärztin für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin, Schwerpunkt Hand- und Fußchirurgie, autorisierte FDM-Instruktorin

“FDM und medizinische Messverfahren" Lassen sich die Ergebnisse der FDM Therapie mit Messverfahren objektiv nachweisen wie EMG und 4D Wirbelsäulenvermessung"
"FDM i medyczne metody pomiarowe" Czy możemy obiektywnie potwierdzić wyniki terapii FDM wykorzystując EMG lub pomiary kręgosłupa 4D?"
 
15:40

Prof. Dr. Andry Vleeming - Professor at MU of New England, USA and MU Ghent Belgium
"Połączenie między powięzią piersiowo - lędźwiową a głębokimi mięśniami brzucha."

"The axial plane relation between the thoraco Lumbar fascia and the deep abdominal muscles."

 

 

16:20

 

 

Przerwa kawowa

 

16:40

Panel dyskusyjny: Andry Vleeming, Robert Schleip, Frank Römer, Klaus - Richard Herrmann,

Patrick Pfeifer, Sabine Bleuel, Elżbieta Maciejewska, Michał Szymański

 

17:10

 

Moderowana dyskusja

 

17:40

 

 

Zakończenie pierwszego dnia / podziękowania

 

 

20:00

 

 

Fascia Party

 

   

 

Dzień 2

 

 

24-03-2016 CZWARTEK

 

 

09:00

 

 

Otwarcie

 

09:40

Piotr Kostrzębski - fizjoterapeuta, terapeuta osteopatyczny, terapeuta manualny, akredytowany przez IFDMO instruktor FDM oraz FDM NEURO

"Shin splits i inne zespoły uwięźnięć nerwowo naczyniowych poprzez pryzmat patobiomechaniki stopy
i terapii FDM dolnego łańcucha kinematycznego"

10:20

 

Raimond Igel - ausgebildeter Krankenpfleger,Physiotherapeut, Leitender Physiotherapeutdes Deutschen Leichtathlethik Verbandes, Osteopath und ist von der IFDMO autorisierter FDM-Instruktor

"FDM w sporcie wyczynowym"

"FDM im Hochleistugssport"

 

 

11:40

 

 

Przerwa kawowa

 

 

12:00

 

Piotr Kostrzębski - fizjoterapeuta, terapeuta osteopatyczny, terapeuta manualny, akredytowany przez IFDMO instruktor FDM oraz FDM NEURO

"Terapia manualna dziecka z MPDz (mózgowym porażeniem dziecięcym), z problemem spastycznego chodu, deformacją stopy i chodem na palcach jako nowy kierunek wykorzystania FDM w neuropediatrii. Czy FDM NEURO to 7 dystorsja?"

 

Panel Studentów

1. Michał Szymański, Doktorant AWF Warszawa, Mgr fizjoterapii, akredytowany przez IFDMO instruktor FDM oraz FDM Taping

"Wpływ manipulacji powięziowych na postawę ciała “w statyce” oraz funkcje lokomocyjne – warsztaty praktyczne "

 

 

13:00

 

Ewa Włodarczyk fizjoterapeuta, instruktor KTP, terapeuta FDM, KTO, Anatomy Trains

"Powięź i limfa – Quo Vadis"

 

2. Piotr Marek - pierwszy w Polsce coach developer, posiadacz certyfikatu Nippon Sport Science University w Tokio

"Najważniejsze umiejętności dobrego fizjoterapeuty: reguła I.K.M.R. dla efektywnego tłumaczenia, demonstracji, obserwacji, feedback."

 

14:00

 

 

Lunch

 

15:00

Andreas Haas, LMT, Trainer für integrative Faszientherapie.

"Powięzi wisceralne - wisceralno powięziowe łańcuchy funkcjonalne oraz ich powiązania z narządem ruchu"

"Viszerale Faszien – viszerofasziale Funktionsketten und die Beziehungen zum Bewegungsapparat"

 
15:40

Uwe v. Renteln - Dipl. Ernährungsberater (BSA, Inline Academy, Universität Bayreuth)

"Ernährungsstrategien als unterstützendes Element in der Osteopathie."

"Strategie żywieniowe jako element wspierający w osteopatii"

 
16:40 Moderowana dyskusja

 

17:10

 

 

Zakończenie drugiego dnia / podziękowania

 

 

 

Wszystkie warsztaty i wykłady prowadzone przez zagranicznych Wykładowców będą tłumaczone na język polski.

 

 

 

Dr. med. dent. K.- R. Herrmann
„Fascynujaca powięź i ortodoncja, anatomiczna logika łącząca środowisko dentystyczno-ortopedyczne”


Wykład na temat ortopedii stawu skroniowo-żuchwowego wyjaśnia logikę drogi terapeutycznej KGO
z uwzględnieniem zaangażowanych struktur anatomicznych. Wyjaśnione zostanie interdyscyplinarne znaczenie
anatomicznie funkcjonalnie logicznych podstaw ortopedii stawu skroniowo-żuchwowego dla pewnej
jakościowo terapii CMD za pomocą pomiarów EMG. Dzięki odkryciu Fascia Pterygoidea Cervicalis (według
dr. Herrmann (2004), potwierdzone prze Pana prof. J. Fanghänel, 2012 oraz Panią PD dr. I. Weyers 2015
wyjaśnione zostaną biomechanicznie interdyscyplinarne oddziaływania przez przestawienie stawu skroniowo-
żuchwowego przez zęby. Znaczenie terapeutyczne CMD ortopedii stawu skroniowo-żuchwowego
jako postępowania pewnego jakościowo za pomocą terapii wspomaganej EMG została interdyscyplinarnie
uznana, zapremiowana także dla ortopedii, kardiologii oraz dziedziny specjalistycznej HNO Förderkreis
Qualitätssicherung in der Medizin (FKQS) przy izbie lekarskiej SH, oraz opublikowana w magazynie Ärzteblatt
SH w 2014. Ten stomatologiczny wkład do interdyscyplinarnego znaczenia powięzi interesuje także lekarzy,
osteopatów i nawet inżynierów w obszarze technik bezpieczeństwa (np. dla systemu HANS® = head and
neck security system dla kasków do samochodów wyścigowych jako ochrona przed przeciążeniem Fascia
Pterygoidea Cervicalis jak profilaktyka urazów kręgosłupa). Dzięki metodyce pomiaru EMG zapewniającej
jakość, niezbędnej dla ortopedii stawu skroniowo-żuchwowego (KGO), zdefiniowany zostanie (dane: ponad
3000 terapii KGO, kierujące, przewodzące i udokumentowane pomiary EMG na ponad 2000 pacjentach) nowy
standard jakości dla dalszych obszarów stomatologii (Kons., ZE, PAR i KFO). Osiągnięta przez optymalizację
okluzji konwergencja pochodnych krzywych EMG prowadzi spontanicznie i długotrwale do neuro-powięziowego
rozluźnienia pacjenta. Regeneracyjna stomatologia możliwa jest zgodnie z własnymi doświadczeniami
z praktyki wśród funkcjonalnie logicznych powięzi włączenie do biomechanicznych dróg terapii. Również
zgodnie z sugestiami Pana prof. dr. Hinz, Greifswald, nie może zabraknąć: „uczenia się od lotnictwa” w terapii
stomatologicznej interdyscyplinarnych rozważań „waga i równowaga” z przyczyn terapeutycznych przyzębia
oraz regeneracji stawu skroniowo-żuchwowego. Możliwości przypuszczalnie opóźnionej współpracy stomatologii
i osteopatii należy pilnie rozważyć.

Robert Schleip
“Powięź jako narząd zmysłu”


Powięź jako narząd zmysłu. Wdrażanie nowych spostrzeżeń z badań nad tkanką łączną w praktyce leczenia
mięśniowo-powięziowego. Ostatnie badania wskazują, że tkanka mięśniowa łączna (powięź) odgrywa bardziej
aktywną rolę niż wcześniej zakładano. Obejmuje to zdolność do regulowania jej sztywności niezależnie
od koordynacji nerwowo-mięśniowej, rolę powięzi jako potencjalnego generatora bólu oraz jej roli jako naszego
najbogatszego narządu zmysłu biorącego udział w propriocepcji.

Dr Robert Schleip, dyrektor Projektu Badań nad Powięziami na niemieckim Uniwersytecie w Ulm przeanalizuje
niektóre najważniejsze spostrzeżenia z zakresu badań na temat powięzi i przedstawi praktyczne przełożenie
na bezpośrednie zastosowanie technik mięśniowo-powięziowych. Część teoretyczna:
• Cztery rodzaje mechanoreceptorów powięzi: Golgiego--, Paciniego--, Ruffiniego-- oraz wolne zakończenia
nerwowe. Odnośnie każdego z nich: preferowana lokalizacja, wrażliwość mechaniczna i oczekiwana reakcja
fizjologiczna.
• Powięź jako narząd zmysłu: podstawa propriocepcji lub tzw. szósty zmysł.
• Ważna funkcja powierzchownej strefy działania sił ścinających w propriocepcji i nocycepcji.
• Powięź i interocepcja. Rola receptorów trzewnych i skórnych w tworzeniu obrazu ciała.
• Aktywna kurczliwość powięzi: miofibroblasty i ich funkcja w pasywnym spoczynkowym napięciu
mięśniowym. Związek między napięciem powięziowym a autonomicznym układem nerwowym.
• Plastyczność powięzi: właściwości lepko-sprężyste, tworzenie wiązań poprzecznych, zrosty powięzi oraz
nawodnienie matrycy dynamicznej.
• Powięź lędźwiowa: struktura i unerwienie. Nowe aspekty badań na temat bólu kręgosłupa. Praktyczne
zastosowania:
• Stymulacja receptorów Golgiego: zastosowanie do korekty protrakcji barku.
• Stymulacja receptorów Paciniego: zastosowanie do stawów międzykręgowych kręgosłupa i połączeń
żebrowo-kręgowych.
• Stymulacja receptorów Ruffiniego: zastosowanie do mięśnia czworobocznego grzbietu.
• Stymulacja wolnych zakończeń nerwowych: przykład manipulacji okostnej.
• Techniki powięziowe stosowane w leczeniu ostrego bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
• Technika „mother cat” dla powięzi karku.
• Włączenie aktywnych

Frank Römer
„C1 z perspektywy osteopatii” Czy są różnice statystyczne pomiędzy porodem naturalnym a cięciem
cesarskim w odniesieniu do segmentu C1? Nowe strategie leczenia osteopatycznego noworodków z wykorzystaniem modelu FDM”


W praktyce pediatrycznej spotkać można często dzieci z zaburzeniami w obszarze kręgosłupa szyjnego.
Zgodnie z modelem dystorsji powięzi za ten stan odpowiedzialnych może być 6 dystorsji. W odczycie zagłębimy
się w rozpoznanie tych dystorsji bez mowy ciała. Wynikająca z tego odpowiednia terapia stwierdzonych
zaburzeń. Szczególną uwagę poświęca się dystorsjom w obszarze C1 (syndrom KISS). Poprzez statystyczne
zebranie danych zbadano, czy zachodzi znacząca różnica pomiędzy porodami fizjologicznymi oraz przez cesarskie
ciecie.

Elżbieta Maciejewska i Michał Szymański
„Zastosowanie diagnostyki USG w terapii powięziowej”


Diagnostyka układu powięziowego opiera się w znacznym stopniu na zdolnościach palpacyjnych badającego.
Próba oceny skuteczności terapii FDM, przy pomocy aparatury USG, wśród pacjentów z dolegliwościami
bólowymi stawu ramiennego.

Dr. med. Sabine Bleuel
FDM i medyczne metody pomiarowe ”Czy możemy obiektywnie potwierdzić wyniki terapii FDM wykorzystując
EMG lub pomiary kręgosłupa 4D?”


W międzyczasie poszerza się praca nad powięziami w różnych terapiach, badania trwają. Jednak jak udowodnić
obiektywnie wydajność pracy na organie powięzi? Czy subiektywnie odczuwalne dane pacjenta korelują
z metodami pomiaru jak EMG lub pomiaru kręgosłupa?
Przy zastosowaniu modelu dystorsji powięzi określono pomiary urządzeniem EMG oraz po terapii na systemie
mięśniowo-powięziowym mięśnia czworobocznego u pacjentów z problemami odcinka szyjnego kręgosłupa
i przeprowadzono pomiary 4D kręgosłupa.

Prof. Dr. Andry Vleeming
„Połączenie między powięzią piersiowo - lędźwiową a głębokimi mięśniami brzucha”


Powięź piersiowo-lędźwiowa (TLF) składa się z warstw rozcięgna i powięzi, które łączą mięśnie około-kręgosłupowe
i mięśnie brzucha tworząc złożoną macierz stabilizującą kręgosłup w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Aby lepiej zrozumieć bóle pleców w odcinku dolnym, konieczne jest zrozumienie jak te mięśnie
współdziałają, by móc wpływać na stabilizację lędźwiowo-miedniczą. Niniejsze badanie miało na celu sprawdzić
następujące hipotezy: (i) ciśnienie wewnątrz przykręgosłupowej komory mięśniowej (PMC) powięzi
TLF zmienia przenoszenie obciążeń pomiędzy warstwami tylnymi (PLF) i środkowymi (MLF) TLF; i (ii) przy
zwiększonym napięciu wspólnego ścięgna mięśnia poprzecznego brzucha (CTrA) i wewnętrznych mięśni
skośnych i ciśnieniu przyrostowym PMC, napięcie powięzi jest przenoszone głównie na PLF. Podczas sekcji
zwłok w przekroju osiowym, mięsnie około-kręgosłupowe zostały zastąpione nadmuchiwanymi rurkami, aby
symulować skurcz mięśni około-kręgosłupowych. Wraz z każdym nadmuchaniem, w CTrA było wytwarzane
napięcie, w celu symulowania skurczu głębokich mięśni brzucha. Zdjęcia fluoroskopowe i czujniki obciążnikowe
uchwyciły zmiany w rozmiarze, kształcie i napięciu PMC pod wpływem nadmuchiwania, z i bez napięcia
CTrA. W przypadku braku ciśnienia PMC, wzrost napięcia na CTrA skutkowało przednim i bocznym ruchem
PMC. Nadmuchiwanie PMC w przypadku braku napięcia CTrA skutkowało małym wzrostem obwodu PMC
i większym przemieszczeniem tylnym. Połączenie nadmuchiwania PMC i napięcia CTrA skutkowało przyrostowym
zwiększeniem napięcia w PLF bez widocznej zmiany napięcia w MLF. Skurcz mięśni około-kręgosłupowych
prowadzi do przemieszczenia tylnego PLF. Gdy połączymy rozszerzanie ze skurczem mięśnia brzuch, CTrA i wewnętrzne mięśnie skośne przenoszą napięcie prawie wyłącznie na PLF, w ten sposób obciskając
mięśnie około-kręgosłupowe. Granica boczna PMC jest zabezpieczona przed przesunięciem, aby utrzymać
integralność. Ruch tylny PMC odzwierciedla wzrost ramienia momentu rozszerzenia PLF. Dysfunkcyjne mięśnie
około-kręgosłupowe zmniejszyłyby przemieszczenie tylne PLF i zwiększyłyby zgodność granicy bocznej.
Wynikająca z tego zmiana geometrii PMC mogłaby zmniejszyć wszelkie efekty zwiększonego napięcia CTrA.
Niniejsze badanie ujawnia mechanizm współzależności, który obejmuje zbalansowane napięcie pomiędzy
mięśniami głębokimi brzucha a mięśniami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, które są połączone poprzez
elementy rozcięgna TLF. To sugeruje istnienie punktu równego napięcia pomiędzy mięśniami około-kręgosłupowymi
a mięśniem poprzecznym brzucha i wewnętrznymi mięśniami skośnymi, działającym przez CTrA.
Słowa kluczowe: mięśnie brzucha; prostownik grzbietu; warstwa (lamina) środkowa; mięsień wielodzielny;
warstwa (lamina) tylna; kręgosłup; powięź piersiowo-lędźwiowa; mięsień poprzeczny brzucha.

Raimond Igel
„FDM w sporcie wyczynowym”


Powięzi i ich znaczenie w treningu. Dlaczego terapia powięzi pozwala osiągnąć lepsze wyniki w sporcie wyczynowy?
Dlaczego ważne jest by pielęgnować i trenować powięź.


Piotr Kostrzębski
„Terapia manualna dziecka z MPDz (mózgowym porażeniem dziecięcym), z problemem spastycznego
chodu, deformacją stopy i chodem na palcach jako nowy kierunek wykorzystania FDM w neuropediatrii.
Czy FDM NEURO to 7 dystorsja?”


Dużą i nieodzowną rolę w procesie terapii dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym ( MPDz) odgrywa
terapia neurorozwojowa, funkcjonalna, sensoryczna. Bazując na najnowszych badaniach i wiedzy na temat
powięzi, interocepcji, biomechaniki - terapia manualna, powięziowa znajduje coraz szersze spektrum działań
w procesie rehabilitacji dzieci dotkniętych tym schorzeniem. Problem wad stóp, zaburzeń propriorecepcji
i chodu to jedne z głównych problemów, z jakimi zmagają się terapeuci prowadzący rehabilitację. Wszystkie
wady i deformacje stóp posiadają jeden wspólny mianownik - we wszystkich dochodzi do zaburzeń funkcji
na poziomie układu neuro - powięziowego. Niniejsza praca - studium przypadku - przedstawia proces terapii
dziecka z problemem idiopatycznego chodu na palcach ze złożoną deformacją stóp, wcześniej leczonego
m.in przy pomocy ostrzyknięć toksyną botulinową Praca ukazuje jednocześnie logiczny, oparty o znajomość
neurofizjologii proces klinicznej diagnostyki manualnej, który jest niezbędny do zastosowania konkretnych
technik z metody FDM. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dziecko nie pokazuje dystorsji powięziowych
- to terapeuta, w oparciu o powyższe musi postawić hipotezę i stosując zasady neurofizjologii rozwojowej
powinien dopasować techniki do terapii, wspomagając tym samym rozwój dziecka i jednocześnie wpływając
na poprawę funkcji kończyn dolnych.

Panel Studentów: Michał Szymański
„Wpływ manipulacji powięziowych na postawę ciała “w statyce” oraz funkcje lokomocyjne”


W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostaną doniesienia naukowe, powiązane z zagadnieniem
skuteczności manipulacji stawów kręgosłupa oraz stawów krzyżowo-biodrowych. Druga część warsztatu
obejmuje pokaz pracy z pacjentem oraz dyskusje.

Andreas Haas
„Powięzi wisceralne - wisceralno powięziowe łańcuchy funkcjonalne oraz ich powiązania z narządem ruchu”


Wszystkie narządy wewnętrzne (organy) ludzkiego ciała są ściśle powiązane z tkanką łączną (powięziami).
Te połączenia są funkcjonalne automatycznie i obejmują obok znanych wiązadeł liczne mniej lub bardziej
mocne i luźne połączenia powięziowe. Organy są podtrzymywane przez powięzi, odżywiane, unerwianie,
odgraniczone od innych organów, trzymane w ruchomości, chronione przed zakażeniami i miedzy sobą powiązanymi.
Siatka powięzi stanowi podstawę zdrowia i nienagannego funkcjonowania.
Najnowsze badania anatomiczne oraz eksperymenty histologiczne pokazują, że dla siatki powięzi leży u podstaw
dokładnie zdefiniowany porządek i struktura. Ta struktura nadaje organom formę i podporę i wzmacnia
je w jamach ciała przy jednocześnie niezbędnej mobilności. Te jamy brzuszne są tworzone przez struktury
aparatu ruchowego, przez co powstaje ciasne - utworzone przez powięzi - fizjologicznie funkcjonalne połączenie
pomiędzy organami i aparatem ruchowym.
Każdy organ wewnętrzny jest przymocowany do linii zamocowania do powłok ciała i jest stabilizowany przez
powięziowe linie napinające do tak zwanych punktów mocowania w aparacie ruchowym. Te mocowania
tworzą trójwymiarowa siatkę powięzi, w której organ wewnętrzny oraz segmenty ruchowe połączone są wektorami
napinania i siły. Znajomość linii połączeń oraz specjalnych punktów leczenia umożliwiają wysoko skuteczne
terapeutyczne dojście, aby poprawić długotrwałe zaopatrzenie, unerwienie i trofikę, oraz jednocześnie
odciążyć aparat ruchowy.
W czasie tych warsztatów będzie opisana i praktycznie wypracowywana podstawowa zasada mocowań
organów jak i możliwości terapeutycznego dostępu.

Uwe v. Renteln
„Strategie żywieniowe jako element wspierający w osteopatii”


Nowe odkrycia z obszaru przemiany materii i wpływ na nią przez odżywianie wyraźnie pokazały, że optymalne
i celowe odżywianie całkiem znacząco wspomaga także proces leczenia względnie osteopatyczną pracę
nad pacjentem. Nadwaga, zakłócenia przemiany materii, bóle pleców i stawów, zapalenia, zachorowania
stresogenne po przeziębienia są w znacznej mierze przyczyną obciążającego nieprawidłowego odżywiania.Procesy biochemiczne w naszym ciele nie zmieniły się od ponad 50 000 lat, jednak wpływy środowiskowe
i artykuły spożywcze poddane zostały zmianie. Jeśli znane jest, jak pojedyncze ciało reaguje na pewne relacje
substancji odżywczych, łatwo jest napisać indywidualny przewodnik na życie.

Ewa Włodarczyk
"Powięź i limfa – Quo Vadis"


Manualna praca terapeutyczna na układzie powięziowym oznacza odziaływanie pośrednie lub bezpośrednie na układy: naczyniowy, nerwowy, oddechowy, immunologiczny, hormonalny, psychosomatyczny, etc. Manualne pobudzanie układu limfatycznego oznacza oddziaływanie na układ powięziowy.
Jednak nie zawsze są to działania spójnie podążające w tym samym kierunku. Jak wykorzystać wiedzę z zakresu limfatyki w terapiach powięziowych by zwiększyć ich skuteczność?